การขนส่ง

ทางด้านการขนส่งนั้นเรามีเครือข่ายให้บริการขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศดังนี้

Inland Transportation: Truck
มีเครือข่ายทั่วประเทศในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั่วประเทศได้แก่รถกระบะ, รถบรรทุกประเภทมีกระบะและพื้นเรียบทั้งขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ, รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ เครือข่ายทางเรือทั้งในและระหว่างประเทศ

Ocean Transportation: Conventional and Containerized Vessel
มีเครือข่ายกับตัวแทนสายเดินเรือชั้นนำในประเทศในการให้บริการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกทางเรือระหว่างประเทศทั้งประเภทคอนเวนชั่นนัลและคอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือกรุงเทพฯและท่าเรือแหลมฉบัง

River Transportation: Barge
มีเครือข่ายกับผู้ให้บริการขนส่งเรือท้องแบน (เรือโป๊ะ) ชั้นนำในการให้บริการขนส่งลำเลียงสินค้าเข้า-ออกจากรถบรรทุกและเรือบรรทุกสินค้าประเภทคอนเวนชั่นนัล (Conventional Vessel) ผ่านทางแม่น้ำสายหลักในประเทศ

Language