ชลบุรี

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ท่าเรือแหลมฉบัง A4 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 จากการร่วมลงทุนระหว่าง กลุ่มโรงงานน้ำตาล ผู้ให้บริการคลังสินค้า และผู้ส่งออก ต่างเล็งเห็นว่า การส่งออกสินค้าน้ำตาลนั้นนับวันมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น และการส่งมอบสินค้าแต่ละเที่ยวเรือก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับที่ตั้งเป็นท่าเรือน้ำลึก อยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ เหมาะแก่การขนส่งสินค้าน้ำตาลจากโรงงานฯที่ตั้งอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ย้ายฐานการผลิตมีจำนวนมากขึ้น การคมนาคมเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทุกภาคและเส้นทางถนนสะดวกขึ้น จึงเหมาะสมกับการให้บริการเพื่อการตอบสนองต่อการส่งออกสินค้า ทั้งน้ำตาลและโมลาส

Port Capacity  
Jetty 350 meters
Depth Draft 14 meters (MSL)
Size of vessel 50,000 DWT
 
Storage Capacity
Silo & Warehouse 29,200 Sq.m
Liquid tank 27,000 Cu.m
Language