สมุทรปราการ

บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: (66 2) 861-7888 โทรสาร:(66 2) 861-7897-8

Port Capacity  
Jetty 270 meters
Depth Draft 8.2 meters (MSL)
Size of vessel 12,000 DWT
Vessel loading rate 2,000 MT/day
 
Storage Capacity
Silo & Warehouse 52,032 Sq.m
Liquid tank 38,080 Cu.m
Language