ภาพรวมการบริการ

ตลอดระยะเวลา 30 ปี บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการบริการจัดการโลจิสติกส์ เริ่มจากการให้บริการจัดเก็บและขนส่งสินค้าน้ำตาลเทกอง น้ำตาลกระสอบ และโมลาส ให้กับบริษัท น้ำตาลชั้นนำต่างๆ ด้วยมาตราฐานจัดการ ISO 2001:9000 และความเอาใจใส่จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถครองอันดับหนึ่งในตลาดโลจิสติกส์น้ำตาลของประเทศไทย

ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคลังสินค้า ทำให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าในงานบริการโลจิสติกส์ให้กับสินค้าได้หลายแขนงอาทิเช่น เคมีแห้ง/เหลว ปุ๋ยเทกองเพื่อบรรจุกระสอบ อาหารสัตว์ และสินค้าขนาดใหญ่อีกมากมาย ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างรวดเร็วทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สมกับพันธกิจที่ว่า "คุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการที่ตรงเวลา"

Language