กลุ่มบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือ และสถานที่เก็บสินค้า
สำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค
ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ (66 2) 861-7888
โทรสาร (66 2) 861-7897-8
บริษัทย่อย
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
ประเภทธุรกิจ : คลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
สำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค
ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ (66 2) 861-7888
โทรสาร (66 2) 861-7897-8
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ประเภทธุรกิจ : คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
สำนักงานใหญ่ คลังสินค้าแหลมฉบัง
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค
ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ (66 2) 861-7888
โทรสาร (66 2) 861-7897-8
ท่าเรือแหลมฉบัง A4
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ (66 38) 401 640-2
Guangxi Qinzhou Zhong-Tai Service Co., Ltd
ประเภทธุรกิจ : บริการด้านโลจิสติกส์
Head Office Port
15th Floor, Investment Tower,
109 Minzu Ave,
Nanning, Guangxi, China

Tel & Fax +86-771-553-9530
Legou Operation Zone, Qinzhou Port
Qinzhou Economic Development Zone, Qinzhou, Guangxi P.R.C
Language