ประวัติบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนบริษัทในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือฯ บริษัทได้ก่อสร้างคลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบเทกองทางเรือโดยสายพานขนส่ง ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทมีท่าเรือ 2 ท่าติดกันเป็นระยะความยาวทั้งหมด 270 เมตร ในปัจจุบันคลังสินค้าสมุทรปราการมีพื้นที่ใช้สอย 45,141 ตารางเมตร และมีถัง 8 ถังที่สามารถเก็บโมลาส และเคมีได้ 50,400 ตัน

ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยทำการก่อสร้างท่าเรือ 2 ท่าและคลังสินค้า 2 หลังที่จังหวัดอ่างทองรวมพื้นที่ทั้งหมด 10,560 ตารางเมตร ซึ่งคลังสินค้าทั้ง 2 หลังนั้นสามารถเก็บน้ำตาลได้ทั้งหมด 90,000 ตัน

บริษัทมีความสามารถในการทำการขนถ่ายสินค้าทางเรือ รวมทั้งขาเข้าและขาออกประมาณ 1,500,000 ตันต่อปี

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544 บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9002:1944 จาก Lloyd's Register Quality ในด้านระบบการจัดการคุณภาพสำหรับสินค้าน้ำตาลและโมลาสของบริษัท

Language